سامیه بیضایی

کارگزین

  • تحصیلات : کارشناس
  • شماره تماس : 33335285 - 076
  • شرح وظایف:انجام کلیه امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی از ابتدای خدمت تا بازنشستگی

وحیده نوروزی

کارگزین

  •  تحصیلات : کارشناس
  • شماره تماس :33335285 - 076
  • شرح وظایف:انجام کلیه امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی از ابتدای خدمت تا بازنشستگی
لیست اخبار صفحه :1