دانشکده پرستاری بندرلنگه در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و بر اساس نقشه جامع تحقیقاتی و علمی کشور در رسالت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر آن است با روش های نوین آموزشی به ترتیب نیروی توانمند، متعهد و خلاق در حوزه آموزش و پژوهش و مراقبت از بیماران مبتنی بر توسعه ارتقاء سلامت و در جهت نیاز جامعه بپردازد. 

لیست اخبار صفحه :1