شرح وظایف مسئول اداره ی آموزش

 

-          رسیدگی به درخواستهای دانشجویان در زمینه انتقال، مهمان ترم، مهمان تکدرس، تغییر رشته، انصراف دائم از تحصیل، بازگشت به تحصیل، مرخصی تحصیلی، کارت المثنی و ...

 

-          نظارت بر ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود

 

-          ارائه ی مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان

 

-          نظارت بر  حسن اجرای امور مربوط به صدور تائیدیه ها، دانشنامه ها و گواهی نامه های تحصیلی

 

-          برگزاری و نظارت بر امتحانات پایان ترم دانشجویان

 

-          بررسی و پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان

 

-          انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان و ارسال به دانشگاه

 

-          رسیدگی به درخواست فارغ التحصیلان متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور

 

-          بررسی دانشنامه های صادره و تائید آنها جهت امضاء مسئولین

 

-          پاسخ به موارد ارجاعی از سوی مسئولین دانشکده

 

-          برقراری ارتباط مستقیم با معاون آموزشی دانشکده در رابطه با مسائل آموزشی دانشجویان

 

 

 

شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی

 

-          انجام و بررسی کلیه امور آموزشی دانشجویان مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراری، درخواستهای دانشجویان (مهمانی، انصراف، بازگشت به تحصیل، ...)

 

-          انجام امور مربوط به صدور تائیدیه های مدارک تحصیلی برای موسسات وسازمانهای مختلف

 

-          صدور گواهی اشتغال به تحصیل، معرفی نامه، گواهی جهت کار دانشجویی، ابلاغ اساتید مشاور، معرفی نامه پژوهشی

 

-          تهیه و تنظیم آمار دانشجویان

 

-          انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان

 

-          کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگرد اول

 

-          انجام امور مربوط به اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول

 

-           اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل دارند و همچنین فارغ التحصیلان به اداره نظام وظیفه عمومی

 

-          ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرر در آیین نامه کمتر باشد

 

-         تعریف و تفکیک دروس ارائه شده درهر نیمسال در سیستم سما

لیست اخبار صفحه :1