لیست گارگاههای نیمه ی اول سال 1402 (معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه)

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدت (روز)

ساعت برگزاری

مدت  ساعت

مدرس

دانلود فیلم/فایل

1

پروپوزال نویسی

سه شنبه 19 اردیبهشت

1

10-12

2

دکتر سارا دادی پور

فایل 

2

آموزش فتوشاپ (جلسه اول)

یکشنبه 7 خرداد

1

11-13

2

هدا فهیم پور

لینک فیلم

3

آموزش فتوشاپ (جلسه دوم)

چهارشنبه 10 خرداد

1

11-13

2

هدا فهیم پور

لینک فیلم

4

آموزش فتوشاپ (جلسه سوم)

یکشنبه 21 خرداد

1

11-13

2

هدا فهیم پور

لینک فیلم

5

نگارش و چاپ کتابهای آکادمیک در سطح بین المللی

چهارشنبه 24خرداد

1

11-13

2

دکتر نادر عالیشان  

لینک فیلم

6

آشنایی با شاخص های علم سنجی و آلتمتریکس

سه شنبه و چهارشنبه 30و31 خرداد

2

10-12

4

دکتر معصومه لطیفی

لینک فیلم1

لینک فیلم2

7

تعیین حجم نمونه و روشهای نمونه گیری

یکشنبه و دوشنبه 18و19 تیر

2

10-12

4

دکتر امین قنبر نژاد

لینک فیلم1

لینک فیلم2

8

تحلیل های آماری و نرم افزار های تحلیل داده

سه شنبه و چهارشنبه 27و28 تیر

2

10-12

4

دکتر امین قنبر نژاد  
 
لیست اخبار صفحه :1

    عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
    تنظیمات قالب