صفحه اصلی > کتابخانه > کارگاه های برگزار شده 

کارگاه های برگزار شده

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

مدرس

1

کارگاه پروپوزال نویسی

25/1/95

دکتر صغری فلاحی

2

کارگاه  search

4/2/95

دکتر احمدی

3

کارگاه پروپوزال نویسی

8/2/95

دکترسمیره عابدینی

4

کارگاه خلاصه نویسی مقاله

14/2/95

دکتر صغری فلاحی

5

کارگاه آموزشی روش جستجو در منابع اطلاعاتی

2/5/97

دکتر لطیفی

6

کارگاه آموزش نرم افزار مدیریت منابع (EndNote)

2/5/97

دکتر لطیفی

7

پروپوزال نویسی

3/5/97

دکتر عینی

8

انواع مطالعات

3/5/97

دکتر عینی