صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه پرستاری > اهداف و شرح وظایف 

 

شرح وظایف مسئول اداره ی آموزش

-رسيدگي به درخواستهاي دانشجويان در زمينه انتقال، مهمان ترم، مهمان تكدرس، تغيير رشته، انصراف دائم از تحصيل، بازگشت به تحصيل، مرخصي تحصيلي، كارت المثني و ...

-  نظارت بر ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود

-  ارائه ی مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان

نظارت بر  حسن اجرای امور مربوط به صدور تائیدیه ها، دانشنامه ها و گواهی نامه های تحصیلی

- برگزاري و نظارت بر امتحانات پايان ترم دانشجويان

- بررسي و پیگیری وضعيت تحصيلي دانشجويان

-  انجام امور فراغت از تحصيل دانشجويان و ارسال به دانشگاه

-  رسيدگي به درخواست فارغ التحصيلان متقاضي ادامه تحصيل در خارج از كشور

- بررسي دانشنامه هاي صادره و تائيد آنها جهت امضاء مسئولين

- پاسخ به موارد ارجاعي از سوي مسئولين دانشکده

-  برقراري ارتباط مستقيم با معاون آموزشي دانشکده در رابطه با مسائل آموزشي دانشجويان

 

 

شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی

انجام و بررسي كليه امور آموزشي دانشجويان مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراري، درخواستهاي دانشجويان (مهماني، انصراف، بازگشت به تحصيل، ...)

انجام امور مربوط به صدور تائیدیه های مدارک تحصیلی برای موسسات وسازمانهای مختلف

صدور گواهي اشتغال به تحصيل، معرفي نامه، گواهي جهت كار دانشجويي، ابلاغ اساتيد مشاور، معرفي نامه پژوهشي

تهيه و تنظيم آمار دانشجويان

انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان

-  کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگرد اول

انجام امور مربوط به اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول

اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل دارند و همچنین فارغ التحصیلان به اداره نظام وظیفه عمومی

ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرر در آیین نامه کمتر باشد.

تعریف و تفكيك دروس ارائه شده درهر نیمسال در سیستم سما